Företag

 

Ett genomtänkt hälsoarbete bör vara integrerat i varje företags vision och mål. Att skapa välfungerande arbetsplatser och främja långtidshälsa är en vinst för alla inblandade. Vi hjälper företag att skapa en god arbetsmiljö och öka sin kunskap om hälsofrämjande åtgärder. Kontakta oss för ett möte.