top of page
Trädgårdsskötsel

                                               Rörelseutveckling

Handlar precis som det låter om att utveckla rörelseförmågan, för mindre smärta och större möjligheter att leva och prestera som vi önskar. Att ha så få fysiska begränsningar det går med de förutsättningar vi har. Olika aktiviteter ställer väldigt olika krav på rörelseförmågan.

Alla har möjlighet att utveckla sin rörlighet och det är aldrig för sent att börja.

Vilka förväntningar/krav har jag på min rörelseförmåga?

Efterhand som vi får fler år till livet är det många som börjar känna sig orörliga och "stela". 

Det är lätt att hamna i fällan där vi börjar undvika vardagliga rörelser och aktiviteter som känns utmanande och svåra. Det gör oss sårbara för vår omgivning. Vi behöver göra precis tvärtom. Vara uppmärksamma och istället underhålla och ta tillvara på allt vi kan. Därför är rörelseutveckling viktigt!

Rörelseutveckling består av flera olika delar. 

 

Kroppsavläsning med rörelsetester är grunden för rörelseutvecklingen. Här letar vi efter områden med potential för att frigöra rörelse. Kanske är du inte "stel" där du känner dig stel. Vi tittar och testar.

Terapeutisk behandling på massagebänk är behandling av olika strukturer i kroppen såsom muskler och bindväv. 

Fysisk träning är arbete du gör själv. Kan bestå av rörlighetsträning, balans och muskelstärkande övningar. Tillsammans hittar vi lämpliga övningar.

Rörelseutveckling passar dig som är nyfiken, uthållig och motiverad att arbeta med din kropp. Som vill ha en mer långsiktig lösning snarare än kortsiktig symtomlindring. För mer rörelsefrihet, mindre smärta och bättre funktion hela livet.        

med ram.png
bottom of page