top of page
Trädgårdsskötsel

                                               Rörelseutveckling

Rörelseutveckling innebär dels terapeutisk behandling såsom massage, töjningar och triggerpunktsbehandling. Men också praktiska övningar och rörelsetester. Det syftar till att utveckla rörelseförmågan, för mindre smärta och större möjligheter att leva och prestera som vi önskar. Efter behandling för du med dig övningar att fortsätta med hemma.

 

Rörelseutveckling passar dig som är nyfiken, uthållig och motiverad att arbeta med din kropp. Som vill ha en mer långsiktig lösning snarare än kortsiktig symtomlindring. För mer rörelsefrihet, mindre smärta och bättre funktion hela livet.        

Vilka förväntningar/krav har jag på min rörelseförmåga?

Efterhand som vi får fler år till livet är det många som börjar känna sig orörliga och "stela". 

Det är lätt att hamna i fällan där vi börjar undvika vardagliga rörelser och aktiviteter som känns utmanande och svåra. Det gör oss sårbara för vår omgivning. Vi behöver göra precis tvärtom. Vara uppmärksamma och istället underhålla och ta tillvara på allt vi kan. Därför är rörelseutveckling viktigt!

med ram.png
bottom of page