Helhetshälsa - Hållbar hälsa

Helhetshälsa betyder att se en större helhet och inte fokusera på en enskild del. Direkt och indirekt. Kropp som själ. Inte bara sömn/ återhämtning, mat, fysisk aktivitet och stress, som alla är självklara delar i en hälsofrämjande livsstil. Utan även den mentala hälsan.

Gå mer på djupet. Zooma både in och ut för ett större perspektiv. . Inte lika enkelt och uppenbart att fixa som att börja träna 2-3 gånger per vecka.

Att ta ett helhetsgrepp och se på alla bitar kan kännas överväldigande och tidskrävande. Men det handlar om att hitta en kärna och lägga tid på det som verkligen ger betydande resultat för just dig. Ibland krävs stora, svåra förändringar. Andra gånger räcker lite mindre för att få märkbar effekt. 

 

                        Du ska inte passa in i en färdig mall - du ska skapa din egen!

med ram.png